Izjava o zasebnosti

VARNOST OSEBNIH PODATKOV: Izjava upravljavca osebnih podatkov o zasebnosti

V družbi KPL d.o.o. se zavedamo pomena in pomembnosti varstva osebnih podatkov. Uredba GDPR, ki jo je sprejela Evropska unija, narekuje visoke standarde varstva osebnih podatkov, ki določajo, kako se vaši podatki zbirajo, hranijo, vam omogoča vpogled vanje zahtevo za izbris ter še veliko več. V skladu z zakonodajo in našim zavedanjem pomembnosti tega področja smo pripravili pojasnila o varnosti vaših podatkov in pravicah, ki jih imate kot lastnik podatkov. Pred podajo privolitve za zbiranje ali obdelavo vaših osebnih podatkov zato to pojasnilo skrbno preberite.

Splošne določbe

Oseba kateri zaupate vaše osebne podatke oziroma upravljavec je KPL, družba za gradnjo in vzdrževanje cest, zelenih površin ter inženiring d.o.o., Tbilisijska ulica 61, 1000 Ljubljana, matična št. 5015405000, davčna št. SI 30209889, e-naslov: kpl@kpl.si, tel. št.: 01 47 69 200, -245, faks: 01 47 69 301, spletna stran: http://www.kpl.si

Da bi vam zagotovili ustrezno uporabniško izkušnjo ter bi z vami lahko ustrezno sodelovali bomo od vas zahtevali določene osebne podatke. Vedno bomo od vas zahtevali le tiste osebne podatke, ki jih nujno potrebujemo, da z vami lahko sodelujemo. Zavezani smo k zakoniti in pošteni obdelavi osebnih podatkov, ki nam jih zaupate, zato vaših osebnih podatkov ne bomo nikakor uporabljali za druge namene, ki niso skladni z nameni obdelave za katere so bili vaši osebni podatki zbrani.

Podatkov brez vaše vednosti ne bomo prodajali ali posredovali drugim podjetjem za namene oglaševanja.

Z uporabo spletnih strani družbe KPL d.o.o. soglašate, da družba KPL d.o.o. lahko zbira določene vaše osebne podatke pod pogoji in v skladu s spodnjo izjavo.

Pridržujemo si pravico, da izjavo o varstvu osebnih podatkov, brez predhodnega obvestila prilagodimo oziroma posodobimo zaradi sprememb zakonodaje. Veljavna je vsakokrat tu objavljena aktualna različica.

Kaj so osebni podatki

Osebni podatki so kateri koli podatki, ki se nanašajo na določeno fizično osebo, torej posameznika, na glede na obliko, v kateri so izraženi. Gre za podatke, na podlagi katerih vas je mogoče identificirati.

Primer osebnih podatkov so: ime, e-poštni naslov, EMŠO, davčna številka, številka zdravstvenega zavarovanja, telefonska številka, registrska številka vozila, številka osebnega transakcijskega računa itd.

Posebne vrste osebnih podatkov so podatki o posamezniku, ki razkrivajo njegovo rasno ali etnično poreklo, politično prepričanje, versko ali filozofsko prepričanje ali članstvo v sindikatu in obdelava genetskih podatkov, biometričnih podatkov za namene edinstvene identifikacije posameznika, podatkov v zvezi z zdravjem ali podatkov v zvezi s posameznikovo spolno usmerjenostjo, spolnim življenjem, podatki o obsodbah...

Upravljavec osebnih podatkov je podjetje KPL, družba za gradnjo in vzdrževanje cest, zelenih površin ter inženiring d.o.o., Tbilisijska ulica 61, 1000 Ljubljana, matična št. 5015405000, davčna št. SI 30209889.

Kje hranimo vaše osebne podatke in za koliko časa

Osebni podatki, ki jih pridobimo od vas bodisi ob uporabi spletnih strani družbe KPL d.o.o., bodisi na podlagi vašega izrecnega soglasja, bodo shranjeni v elektronski ali fizični zbirki osebnih podatkov (odvisno od oblike pridobljenega osebnega podatka). Zbirke so ustrezno zavarovane s tehničnimi, organizacijskimi in logično- tehničnimi ukrepi. Do zbirk osebnih podatkov imajo dostop le pooblaščene osebe s strani podjetja KPL d.o.o..

Osebni podatki, ki nam jih digitalno posredujete, se shranjujejo na strežnikih na sedežu podjetja, lahko pa tudi pri podjetjih, katerih orodja uporabljamo. Na primer, ponudnik orodja za e-poštno komunikacijo hrani podatke o naslovnikih. Podjetje KPL d.o.o. sodeluje izključno z vodilnimi ponudniki takšnih orodij in pred vsakim sodelovanjem dogovorimo oz. zagotovimo, da ponudniki orodij nimajo nobene pravice dostopa do podatkov. Prav tako preverjamo, ali imajo ustrezno urejene mehanizme varovanja podatkov in zagotovila, da sami nikoli ne bodo uporabili nobenega podatka naših strank.

Zbrane osebne podatke hranimo do trenutka, ko nam sporočite, da ne soglašate več s hranjenjem in obdelavo vaših osebnih podatkov. V primeru, da podatke hranimo zaradi namena pridobitve (na primer sprejemom povpraševanja, mnenja ali sporočanja), jih hranimo samo toliko časa, kolikor je potrebno, da se doseže namen, za katerega se obdelujejo, ali da zadovoljimo zakonske zahteve.

Obdelava in uporaba osebnih podatkov
Vaše osebne podatke lahko podjetje upravlja, zbira in obdeluje le:

na podlagi vaše izrecne privolitve. (točka a 1. odstavka 6. člena GDPR)

če je zbiranje vaših osebnih podatkov potrebno zato, da lahko z vami sklenemo pogodbo. (točka b 1. odstavka 6. člena GDPR)

če zbiranje osebnih podatkov zahteva veljavna zakonodaja (npr. glede podatkov, ki so na izdanem računu). (točka c 1. odstavka 6. člena GDPR)

Kadar obstaja za zbiranje vaših osebnih podatkov zakoniti interes družbe KPL d.o.o., razen kadar nad interesom družbe KPL d.o.o. prevladajo interesi ali temeljne pravice in svoboščine posameznika. (točka f 1. odstavka 6. člena GDPR)

Za katere namene obdelujemo vaše osebne podatke

Podjetje zbira in obdeluje osebne podatke za naslednje namene za katere je potrebno pridobiti vaše izrecno soglasje k obdelavi:

1. Uporaba piškotkov in spletnih strani podjetja

Podjetje zaradi zagotavljanja nemotenega delovanja spletne strani, na podlagi f točke prvega odstavka 6. člena Splošne uredbe, uporablja piškotke. Piškotki so majhne datoteke, ki se shranijo na vašem nosilcu podatkov in v katerih so shranjene določene nastavitve ter podatki za izmenjavo z našim sistemom preko vašega brskalnika. Nekateri izmed piškotkov, ki jih uporabljamo, se po končani seji brskalnika, torej ko zaprete brskalnik, ponovno izbrišejo (t. i. začasni ali sejni piškotki). Ostali piškotki ostanejo na vaši končni napravi in nam ali našim partnerjem omogočajo, da vaš brskalnik pri naslednjem obisku prepoznamo (trajni ali shranjeni piškotki).

Ti shranjeni piškotki nam omogočajo, da spletno stran prilagodimo vašim potrebam in vam olajšamo uporabo, tako da na primer določene podatke shranimo in vam jih ni treba znova vpisovati. Vaš brskalnik vam omogoča nastavitev omejitev uporabe in brisanja piškotkov. V funkciji pomoči večine brskalnikov boste našli navodila, kako lahko izvedete te nastavitve. Če piškotkov ne sprejmete, lahko to vpliva na storitveno funkcijo naše spletne ponudbe.

Z uporabo Spletnih strani se strinjate z uporabo obveznih piškotkov. Obvezni piškotki so nujni za delovanje spletnih strani in v njih ne hranimo vaših osebnih podatkov ter služijo za normalno in pravilno delovanje spletnih strani. Ob obisku naših spletnih strani se avtomatsko uporabljajo le takšni piškotki, ki so nujno potrebni za delovanje spletnih strani.

Neobvezne piškotke, ki so potrebni za delovanje različnih vmesnikov pa naložimo le z vašo privolitvijo. Vašo privolitev v uporabo neobveznih piškotkov lahko kadarkoli prekličete.

Rok hrambe: Obvezni piškotki se hranijo do uporabe spletne strani
Neobvezni piškotki se hranijo do pridobitve preklica vaše privolitve v uporabo neobveznih piškotkov.

2. Sprejemanje povpraševanj, vprašanj in mnenj posameznikov ter vprašanj in pozivov glede izvajanja zimske službe

Družba KPL d.o.o. uporablja vaše osebne podatke (ime in priimek, elektronski naslov) za namene sprejemanja povpraševanj, splošnih vprašanj ali mnenj ter vprašanj in pozivov glede opravljanja zimske službe. Podatke, ki jih družba z vaše strani pridobi ob podaji vprašanja, mnenja ali poziva, ki jih posameznik poda na temelju obrazcev, ki so dostopni na spletni strani http://www.kpl.si bo družba v prvi vrsti uporabljala le za komunikacijo z vami in pripravo odgovora na postavljeno vprašanje, mnenje ali poziv.

Pravna podlaga: Osebne podatke (naslov elektronske pošte, ime in priimek) obdelujemo na podlagi posameznikove veljavne privolitve.

Rok hrambe: Vaše podatke bomo hranili do pridobitve preklica privolitve v obdelavo osebnih podatkov za namene odgovorov na vprašanja ali pozive ter priprave ponudbe ali do prenehanja sprejemanja povpraševanja, mnenja, vprašanj ali pozivov posameznikov.

Vsekakor se zavezujemo, da vaših osebnih podatkov ne bomo posodili ali prodali tretji osebi brez predhodnega obvestila in pridobitve vašega izrecnega pisnega soglasja.

Katere vrste osebnih podatkov obdelujemo

V podjetju zbiramo naslednje vrste osebnih podatkov:

  • ime in priimek
  • elektronski naslov
  • IP – naslov z internetom povezane naprave in uporabe piškotkov na spletni strani
  • datum in čas dostopa

Pošiljanje osebnih podatkov tretjim osebam
V določenih primerih moramo vaše osebne podatke deliti z drugimi pogodbenimi obdelovalci, ki sodelujejo z nami. Vpogled v vaše osebne podatke bomo omogočili pogodbenemu obdelovalcu, ki za nas opravlja vzdrževanje spletnih strani ter skrbi za nemoteno delovanje spletnih strani in IT sistema.

Preklic soglasja za obdelavo osebnih podatkov

Pravico imate, da kadarkoli prekličete dano soglasje v obdelavo osebnih podatkov za enega ali vse namene obdelave osebnih podatkov s katerimi ste soglašali.

Dano soglasje lahko prekličete:
  • prek povezave na koncu teh pojasnil,
  • na koncu vsakega e-poštnega sporočila ki ga prejmete od nas,
  • lahko pa nam preklic obdelave osebnih podatkov v enega ali vse namene pošljete po pošti.

Vzorec pisne izjave za preklic soglasja za obdelovanje osebnih podatkov najdete na koncu teh informacij.

Pisno izjavo za preklic soglasja za obdelavo osebnih podatkov pošljite na naslov: KPL, družba za gradnjo in vzdrževanje cest, zelenih površin ter inženiring d.o.o. ali na elektronski naslov: kpl@kpl.si.

V primeru preklica soglasja za zbiranje ali obdelavo osebnih podatkov bodo vsi zbrani osebni podatki na katere se bo nanašala zahteva za izbris izbrisani ali izvzeti iz samodejne obdelave.

Preklic soglasja za obdelavo osebnih podatkov ne vpliva na zakonitost obdelave osebnih podatkov v zvezi z vami do vašega preklica ter uporabo teh osebnih podatkov za zakonsko določene namene.

Vaše pravice na področju varstva osebnih podatkov
Pravica do izbrisa/pozabe in popravka netočnih osebnih podatkov
Kadar koli imate pravico zahtevati, da upravljavec popravi oziroma dopolni netočne oziroma pomanjkljive osebne podatke v zvezi z vami.

Kadar koli lahko zahtevate vpogled v podatke, ki jih je upravljavec o vas zbral, ali takojšen izbris svojih osebnih podatkov.

V primeru popravka, dopolnitve ali izbrisa osebnih podatkov vas moramo o popravku, dopolnitvi ali izbrisu brez odlašanja obvestiti.

Pravica do omejitve obdelave osebnih podatkov

Kadar koli imate pravico zahtevati, da omejimo obdelavo vaših osebnih podatkov v primeru njihove netočnosti, nezakonitosti, prenehanja namena obdelave ali vložitve ugovora.

Pravica do prenosljivosti vaših podatkov
Kadar koli imate pravico zahtevati, da vam posredujemo osebne podatke, ki jih obdelujemo v zvezi z vami.

Kadar koli imate pravico zahtevati, da osebne podatke, ki jih obdelujemo v zvezi z vami, posredujemo drugemu upravljavcu.

Pravica do ugovora

Vsaka uporaba vaših osebnih podatkov za namene informativnega ali promocijskega obveščanja zahteva vašo izrecno privolitev. V primeru, ko na podlagi privolitve prejemate informativne ali komercialne promocijske vsebine, lahko kadar koli pisno zahtevate prenehanje uporabe vaših podatkov v ta namen.

Vse pravice v zvezi z varstvom vaših osebnih podatkov lahko zahtevate na obrazcu, ki je priloga tega dokumenta. Zahtevo pošljete po pošti na naslov je KPL, družba za gradnjo in vzdrževanje cest, zelenih površin ter inženiring d.o.o., Tbilisijska ulica 61, 1000 Ljubljana ali na elektronski naslov: kpl@kpl.si.

Pravica do dostopa do osebnih podatkov v zvezi z vami
Kadar koli imate pravico dobiti potrditev, ali se v zvezi z vami obdelujejo osebni podatki in dostop do osebnih podatkov v zvezi z vami in naslednje informacije: namen obdelave podatkov, vrsto osebnih podatkov v zvezi z vami, uporabnike vaših osebnih podatkov, predvideno obdobje hrambe osebnih podatkov, vir osebnih podatkov. Pomembne informacije upravljavca so navedene v nadaljevanju te izjave.

Ogroženost varstva osebnih podatkov

Vsemu trudu varovanja podatkov navkljub popolne varnosti žal ni. Vedno obstaja možnost, da posebej zagrizen vdor v naše IT-sisteme ali nepredvidljiva napaka ogrozi varstvo vaših osebnih podatkov.

V primeru ogrozitve varstva vaših osebnih podatkov in v primeru, da bi bila ob tem izkazana verjetnost, da bi taka ogroženost varstva osebnih podatkov lahko povzročila veliko tveganje za vaše pravice in svoboščine, vas bomo o tem nemudoma obvestili.

V primeru ogroženosti varstva osebnih podatkov bomo brez nepotrebnega odlašanja, najkasneje pa v 72 urah po seznanitvi z ogroženostjo varstva vaših osebnih podatkov o njej obvestili pristojni organ.

Pravica do pritožbe
Pravico imate, da v primeru kršitve varstva osebnih podatkov zoper upravljavca vložite pritožbo pri pristojnem nadzornem organu na naslov: Informacijski pooblaščenec, Zaloška 59, 1000 Ljubljana ali na: gp.ip@ip-rs.si.

Pomembne informacije v zvezi z obdelavo vaših osebnih podatkov

Zavezujemo se, da bomo vse zbrane podatke obdelovali zgolj v okviru naštetih namenov upravljanja oz. obdelave osebnih podatkov ter v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov ter drugo zadevno področno zakonodajo kot tudi skladno z Uredbo (EU) 2016/679 o varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov (GDPR).

Kakršno koli vprašanje, nejasnost ali uveljavljanje vaših pravic s področja osebnih podatkov naslovite na upravljavca na naslov:

KPL d.o.o.
Tbilisijska ulica 61, 1000 Ljubljana

e-naslov: kpl@kpl.si
tel. št.: 01 47 69 200, -245
faks: 01 47 69 301
spletna stran: http://www.kpl.si

Obrazci