Tlakovanje

V KPL skrbimo za urejenost tlakovanih površin. Naše specializirane ekipe izvajajo polaganje vseh vrst tlakov, tako iz naravnih kot tudi iz umetnih materialov. Pri izvedbi tlakovanja tlakujemo s kockami in prodniki, kot so to nekoč počeli mojstri, t. i. tlakerji. Pri polaganju granitnih kock naši polagalci upoštevajo evropske standarde. Ti določajo zahteve glede zmogljivosti in ustrezne preskusne metode za naravne kamnite kocke, ki se uporabljajo za zunanje tlakovanje. To zajema vsa tlakovanja tipičnih cestnih del (površine za pešce in prometne površine, zunanji trgi), na katera lahko vplivajo vreme oz. zunanji pogoji, kot so temperaturne spremembe, dež, led, veter itd. Na področju tlakovanja skrbno in aktivno spremljamo novosti in dobre prakse.

Zanimivosti/referenčni objekti, prenove s tlakovanjem:

  • Trg republike: položeno 4.600 m2 granitnih kock in 1.950 m2 granitnih plošč;
  • Stari trg in Gornji trg, Novi trg, Mestni trg, Ciril-Metodov trg, Prešernov trg in Wolfova ulica, Čopova ulica, Mačkova ulica, Stritarjeva ulica, Cankarjevo nabrežje, Petkovškovo nabrežje, Adamič-Lundrovo nabrežje, Gallusovo nabrežje (del).

KPL Tlakovanje

Obrazci