Kontakt

Uprava

KPL d.o.o.
Tbilisijska ulica 61, 1000 Ljubljana
T: 01 47 69 200, -245
F: 01 47 69 301
E: kpl@kpl.si

Gradnja in vzdrževanje

KPL d.o.o.
Tbilisijska ulica 61, 1000 Ljubljana
T: 01 47 69 232
F: 01 47 69 305
E: kpl@kpl.si

Komerciala

KPL d.o.o.
Tbilisijska ulica 61, 1000 Ljubljana
T: 01 47 69 240
F: 01 47 69 301
E: marketing@kpl.si

Zimska služba

T: 01 47 69 213
M: 041 700 300
E: zimska.sluzba@kpl.si

Vzdrževanje Domžale

Izpostava Domžale
M: 031 682 200 (dežurni)
M: 031 655 677 (preglednik)

Vzdrževanje Dobrepolje

Dežurna zimska služba
M: 051 263 427

Proizvodnja

Betonarna

Litijska cesta 261, 1261 Ljubljana–Dobrunje
T: 01 54 74 550
F: 01 54 74 555
E: betonarna@kpl.si

Kamnolom Dobrepolje

Predstruge 20, 1312 Videm–Dobrepolje
T: 01 78 87 720
E: kamnolom.dobrepolje@kpl.si

Kamnolom Sadinja vas Sostro

Sadinja vas, 1261 Ljubljana–Dobrunje
T: 01 54 74 560
E: kamnolom.sostro@kpl.si

Laboratorij za kakovost

Tbilisijska 61, 1000 Ljubljana
T: 01 47 69 310, -291
E: laboratorij@kpl.si

Liti asfalt

Litijska cesta 261, 1261 Ljubljana-Dobrunje
T: 01 54 74 550
F: 01 54 74 555
E: liti.asfalt@kpl.si

Mizarstvo in tesarstvo

Litijska cesta 76, 1000 Ljubljana
T: 01 54 74 517
F: 01 54 74 534
E: mizarstvo@kpl.siObrazci