Zgodovina

Podjetje KPL se je kot družbeno podjetje s polno odgovornostjo leta 1990 preoblikovalo iz bivšega Komunalnega podjetja Ljubljana, in sicer iz TOZD-ov Rast, Komunalne gradnje, Inženiring, dela TOZD-a Remont ter dela delovnih skupnosti Družbeni standard in Skupne službe.

Komunalno podjetje Ljubljana se je v letu 1997 preoblikovalo v delniško družbo KPL – Gradnje, Rast, Inženiring, d.d., kasneje poimenovano KPL d.d.

Februarja 2013 je stečajni upravitelj podjetja »CPL d.d. v stečaju«, ki je bilo tedaj matično podjetje KPL d.d., imenoval v KPL d.d. novo vodstvo in nadzorni svet. Leta 2014 je prišlo do uspešnega finančnega prestrukturiranja podjetja, ki je s svojim delovanjem prispevalo k boljšim prodajnim rezultatom v primerjavi z leti 2012 in 2013. V sodelovanju z nadzornim svetom pa so se leta 2014 v podjetju KPL pričeli tudi postopki za prestrukturiranje in vzpostavitev strategije za močno rast. Tako smo leta 2014 v ljubljanski regiji na trgu nizkih gradenj uspešno povečali naš tržni delež.

Trenutno imamo pogodbe za opravljanje koncesijske dejavnosti na področju vzdrževanja občinskih cest v Mestni občini Ljubljana, Občini Domžale in Občini Dobrepolje. Vodstvo in ostali zaposleni želimo s prizadevnostjo, visoko stopnjo angažiranosti, predanosti in vztrajnosti tudi v prihodnje stopati po pravi poti doseganja novo oblikovanih ciljev.

Družba KPL se je 23. 3. 2016 iz delniške družbe preoblikovala v družbo z omejeno odgovornostjo.  

Obrazci