Kamniti agregati

V kamnolomih KPL d.d. proizvajamo kamnite agregate z izkoriščanjem mineralne surovine, za kar smo pridobili rudarsko pravico in veljavno koncesijsko pogodbo. V kamnolomu Dobrepolje (Predstruge) proizvajamo apnenčeve agregate, lomljenec in apneno moko, medtem ko dolomitne agregate pridobivamo v kamnolomu Sostro (Sadinja vas).

Apnenčevi agregati (kamnolom Dobrepolje)

Namenjeni so za:
  • betone in asfalte (frakcije 0–2, 2–4, 0–4, 4–8, 8–11, 8–16, 11–16, 16–32 mm),
  • tampone (0–32 mm), 
  • nasipe, zasipe, obsipe, grede (0–2, 0–60, 0–100 mm). 

Lomljenec (kamnolom Dobrepolje)

Ponujamo tudi izbran lomljenec, ki je zelo primeren za izdelavo škarp, ter lomljenec za kamnomete oz. oporne zidove.

Apnena moka (kamnolom Dobrepolje)

Koristno deluje kot dodatek za asfalt ali za izboljšanje tal kamnitih površin. Apneno moko lahko uporabimo v trajnostnem kmetovanju in vrtnarstvu, saj izjemno dobro deluje kot naravno gnojilo oz. pospeševalec rodovitnosti tal, zmanjšuje kislost v tleh in sestavo prsti, povečuje odpornost rastlin zoper škodljivce in rastlinske bolezni, omejuje nastanek mahov in pospešuje razgradnjo bioloških odpadkov v kompost ter preprečuje neprijeten vonj.

Dolomitni agregati različnih frakcij (kamnolom Sostro)

Posamezne frakcije se lahko uporabljajo za:
  • utrjevanje makadamskih cestišč, zasipe in podobno (0–16 mm),
  • tampone (0–32 mm in 0–63 mm).


Kamnoloma

Temeljne prednosti naših kamnolomov so lastne surovinske baze, ki predstavljajo dolgoročnost proizvodnje. KPL ima dva kamnoloma, v Dobrepolju in Sostrem. V naših kamnolomih proizvajamo različne vrste kamnitih agregatov za potrebe nizkih in visokih gradenj ter železniške infrastrukture. Zagotavljamo kakovost med samim postopkom izdelave, nato s končnim nadzorom in potrjevanjem skladnosti.
Vnaprej dogovorjene količine kamnitih agregatov lahko v kamnolomih prevzamete sami (ravno tako tudi dostavite odpadni material v predelavo oz. na deponijo), sicer pa vam jih v skladu z dogovorom lahko tudi dostavimo.


KAMNOLOM DOBREPOLJE

Izdelki
  • Apnenčevi agregati (za betone, asfalte, tampone, nasipe, grede).
  • Lomljenec (za škarpe, oporne zidove).
  • Apnena moka (kot dodatek za asfalt ali za izboljšanje tal).Kontakt

Kamnolom Dobrepolje
Predstruge 20, 1312 Videm-Dobrepolje
T: 01 78 87 720
E: kamnolom.dobrepolje@kpl.si


KAMNOLOM SADINJA VAS SOSTRO

Izdelki
  • Dolomitni agregati (za utrjevanje makadamskih cestišč, za zasipe in tampone).

V kamnolomu Sadinja vas Sostro nudimo tudi deponiranje, predelavo odpadnega materiala ter prodajo mešanega granulata.


Kontakt

Kamnolom Sadinja vas Sostro
Sadinja vas, 1261 Ljubljana-Dobrunje
T: 01 54 74 560
E: kamnolom.sostro@kpl.si

Obrazci