Kakovost

V naši politiki kakovosti je kakovost opredeljena kot strateška usmeritev družbe. Osnovni cilj je graditi, izvajati, proizvajati in prodajati kakovostne objekte, storitve in izdelke, ki izpolnjujejo zahteve kupca oz. uporabnika storitev, ob stalni skrbi za zdravo in varno okolje. Z našimi storitvami in izdelki, ki ustrezajo zahtevam nacionalnega in mednarodnega standarda, si prizadevamo zadostiti željam kupca glede funkcionalnosti, varnosti in zanesljivosti. Za kakovost je odgovorno tako vodstvo družbe, ki planira in usmerja aktivnosti za doseganje kakovosti, kot tudi vsi ostali zaposleni glede na pristojnosti in odgovornosti pri delu. Zavezani smo k nenehnemu izboljševanju tehnoloških postopkov in procesov ter kakovosti v celoti.

SISTEM VODENJA KAKOVOSTI

V družbi imamo vzpostavljen sistem vodenja kakovosti po mednarodnem standardu SIST EN ISO 9001:2015. To je model za zagotavljanje nenehnega doseganja zadovoljstva odjemalcev in izboljševanja kakovosti v nabavi, proizvodnji izdelkov, gradnji objektov oz. izvedbi storitev.

V sistem vodenja so vključene vse dejavnosti v družbi KPL d.o.o.

SIST EN ISO 9001:2015

Obrazci