Zunanje ureditve

Naše strokovno osebje nudi kompletno zunanjo ureditev okolice objektov, in sicer ureditev stanovanjskih ali poslovnih sosesk, kot tudi zunanjo ureditev posameznih objektov oz. individualnih hiš. Ponudba zunanjih ureditev zajema širok spekter del, kot so ureditev dovoznih cest, pešpoti, parkirišč, urgentnih poti, pločnikov in polaganja vseh vrst tlakov, ureditev odvodnjavanja, tlakovanje, asfaltiranje, zatravitev, sajenje dreves itd.

Zunanje ureditve


Obrazci