Novice in zanimivosti

Recital Prešernove poezije 2018

12. 02. 2018
Družba KPL d.o.o. je letos ob slovenskem kulturnem prazniku kot donator pripomogla pri izvedbi prireditve Recital Prešernove poezije, katera se je odvijala na Prešernovem trgu v Ljubljani. 
Beri dalje

Cankarjeva cesta obnovljena

14. 06. 2016

Pred kratkim je bila zaključena rekonstrukcija Cankarjeve ceste, in sicer gre na tem predelu za ureditev štirih od petih segmentov ceste: Vzhodni stik – med Slovensko in Beethovnovo, Ulica – med Beethovnovo in Župančičevo, Opera – med Župančičevo in Prežihovo ter Narodna galerija – med Prežihovo in Prešernovo.

Pri izvedbi del je bilo vozišče s pločniki in kolesarskimi stezami porušeno in na novo postavljeno. Tako zdajšnji videz enotnega svetlega tlaka vozišča, betonskih robnikov in pločnika s kolesarskimi stezami spominja na nekdanjo podobo »bele Ljubljane«, pri čemer je med tlakom vozišča in pločnika le 2 cm višinske razlike. Poleg omenjenega je bilo napravljeno še polaganje energetskih kablov, sanacija vročevoda in vodovoda s priključki, zarisane so bile tudi talne oznake. V segmentu, kjer Cankarjevo prečkata Beethovnova in Župančičeva ulica, sta na novo dodani še dve parkirni mesti, namenjeni parkiranju in polnjenju vozil na električni pogon.

Beri dalje

Dela na Slovenski cesti-jug zaključena

13. 05. 2016

V maju je bila zaključena prenova Slovenske ceste-jug, kar pomeni, da je bil dokončan odsek, ki sega od Šubičeve ulice do Aškerčeve ceste. Dela je izvajal KPL d.o.o.


Katerih sprememb je bil deležen ta del ceste?

Obnovljeni so bili kanalizacija, vročevod, plinovod in vodovod. Na področju zgornjega ustroja je bila opravljena prenova vozišča, kjer so namesto 4 voznih pasov zdaj 3, pri čemer je površina prejšnjega četrtega voznega pasu namenjena peščevim površinam. Prenova pa obsega še dograjeno kolesarsko stezo, urejeno javno razsvetljavo, semaforizacijo in avtobusni postajališči (Drama in bivši Šumi).
Vzdolž z vozno površino se nadaljuje niz že na zgornjem delu Slovenske ceste začetega nasada dreves ­– jesenov.

Beri dalje

Domžalska Golčajska ulica v novi podobi

22. 04. 2016

V Občini Domžale je bila v aprilu 2016 na področju Srednjih Jarš med Kamniško in Jarško cesto dokončana ureditev Golčajske ulice, v dolžini 82 m in skupaj z muldo v širini 4 m. Izvajalec KPL je poskrbel za prenovo ulice skupaj z ureditvijo odvodnjavanja in asfaltiranjem. Za ustrezno odtekanje vode s cestišča smo ulico opremili s linijskimi rešetkami in odtočnimi jaški z rešetkami, povezanimi na javni kanalizacijski sistem.

Beri dalje

V Ljubljani odkrili spomenik arhitekta Maksa Fabianija

19. 04. 2016

Župan Mestne občine Ljubljana Zoran Janković, podžupan Janez Koželj in arhitekt Rok Žnidaršič so 15. 4. 2016 v parku med Poljansko in Roško cesto odkrili spomenik arhitekta Maksa Fabianija, ki je umetnina kiparja Mirsada Begića. KPL je bil izvajalec postavitve celotnega objekta, torej mrežne stene z bronasto ploščo in doprsnim kipom, utrjene peščene površine skupaj z ureditvijo okolice ter postavitve približno 6-metrske betonske klopce. Prireditev je bila zadnja v nizu dogodkov obeleževanja 150. obletnice rojstva arhitekta.

Beri dalje

Družba KPL d.d. preoblikovana v KPL d.o.o.

30. 03. 2016

KPL d.d. po novem KPL d.o.o.

Beri dalje

Razširitev Zaloške ceste v štiripasovnico

17. 12. 2015
Rekonstrukcija Zaloške ceste, ki bo po novem razširjena v 4 vozne pasove, obsega področje od križišča z Vzhodno obvozno cesto preko križišča z Zadobrovško do Vevške ceste. Obdelava bo obsegla še območje ceste Studenec (od Zaloške do Rjave ceste), severni del ceste Slape ter Zadobrovško cesto (od Zaloške do OŠ Polje). Projekt obsega: rekonstrukcijo vodovodnega, elektro-energetskega ter TK omrežja, izgradnjo kanalizacijskega sistema, dograditev plinovodnega omrežja, rekonstrukcijo javne razsvetljave in semaforizacije križišč, gradnjo 3 podpornih zidov, zunanjo ureditev in krajinsko arhitekturo.
Beri dalje

Prenova Slovenske ceste-jug, odsek Aškerčeva–Šubičeva

15. 12. 2015
Ureditev na Slovenski cesti-jug je nadaljevanje prenove cest in ulic v MOL skladno z razvojem mesta in zagotavljanjem kvalitete uporabnikom in prebivalcem. Na odseku Slovenske ceste med Šubičevo in Aškerčevo se bo prenovilo vozišče, dogradilo kolesarske steze in razširilo peščeve površine. Izvajajo se obnove/prenove kanalizacije (globina 4–6 m), vročevoda, plinovoda in vodovoda. Zaradi globinskih del in pomembnih arheoloških področij so bili v fazo svojih del vključeni tudi arheologi oziroma Zavod za varstvo kulturne dediščine. Izgradnja kanalizacije je razdeljena na 5 odsekov. Po zaključenih delih na kanalizaciji so predvidena dela na plinovodu in odvajanju meteornih vod z vozišča. S cestnimi deli in vzpostavitvijo v končno stanje bomo najprej začeli na odseku Šubičeva–Erjavčeva in nato nadaljevali proti Aškerčevi.
Beri dalje

Nakladalna rampa

04. 12. 2015
Ob začetku zimske sezone smo v KPL z namenom še učinkovitejše zimske službe na dvorišču postavili novo nakladalno rampo. Ta nedavna pridobitev nam bo omogočala lažje tovorjenje soli na tovornjake-posipalnike, ki bodo tako še hitreje pripravljeni za posipanje soli na ciljnem področju.
Beri dalje

Poteka rekonstrukcija Cankarjeve ceste v Ljubljani

03. 12. 2015
Cankarjeva cesta je zgodovinsko in urbanistično del promenade, ki poteka od Robbovega vodnjaka v mestnem središču do Cekinovega gradu v Tivoliju. Nekoč je bila Cankarjeva cesta peščena, o čemer govori tudi izraz »bela Ljubljana«, ki se nanaša na peščeni tlak po ulicah. Tak videz t.i. belega traku, ki bi poudaril sprehajalni karakter ceste, se želi doseči tudi z rekonstrukcijo ceste in obenem vzpostaviti vizualno navezavo na Jakopičevo sprehajališče. Cankarjeva cesta, katere rekonstrukcija poteka od mestnega jedra proti Tivoliju, je sestavljena iz 5 odsekov, ki jih narekuje prečkanje cest ali ulic: Slovenske c., Beethovnove ul., Župančičeve ul., Prežihove ul., Prešernove c. in Bleiweisove c.
Beri dalje

Obrazci