Asfaltiranje

V sklopu lastnih projektov ali vzdrževalnih del izvajamo asfaltiranja vseh vrst – od ročnega krpanja, investicijskega vzdrževanja mestnih javnih površin (obnova dotrajanih asfaltnih vozišč, kolesarskih poti, pešpoti itd.) do izgradnje popolnima novih asfaltnih plasti s klasičnimi in lito asfaltnimi zmesmi.


Povpraševanja za izvedbo gradbenih in asfalterskih del pošljite na: marketing@kpl.si.

KPL Asfaltiranje

Obrazci