Vzdrževanje

 • MESTNA OBČINA LJUBLJANA, prenove s tlakovanjem 
  • Trg republike: položenih 4.600 m2 granitnih kock in 1.950 m2 granitnih plošč;
  • Stari trg in Gornji trg, Novi trg, Mestni trg, Ciril-Metodov trg, Prešernov trg in Wolfova ulica, Čopova ulica, Mačkova ulica, Stritarjeva ulica, Cankarjevo nabrežje, Petkovškovo nabrežje, Adamič-Lundrovo nabrežje, Gallusovo nabrežje (del).
 • MESTNA OBČINA LJUBLJANA, rekonstrukcije in obnove cest, ulic, trgov, parkov
  • Dolenjska cesta – rekonstrukcija in razširitev (odsek Pot na Orle do obvoznice),
  • Celovška ulica – obnova vozišča od Gosposvetske ceste do Tivolija,
  • Cesta v Gorice – obnova,
  • Rudnik IC – sanacija cest na območju industrijske cone,
  • Karlovška cesta – sanacija dotrajanega asfaltnega vozišča,
  • Cesta 27. aprila – ureditev pešpoti in kolesarske steze,
  • Park Tivoli – sanacija mostne ploščadi in izvedba nove kolesarske steze,
  • Hrvatski trg – prenova (ureditev pohodnih površin, sanacija zidov in zasaditev dreves),
  • Park Barje – ureditev področja kot parka (ureditev terena in pešpoti, zasaditev dreves in zatravitev, postavitev mostička čez kanal in poligonov za otroke).
  • Program Varni prehodi v Ljubljani (Brodarjev trg, ob Prulskem mostu, Vodnikova cesta, Ulica bratov Komel, Tomačevska cesta, Črtomirova ulica, Hrvatski trg).
  • Spomenik Maksa Fabianija – postavitev spomenika in ureditev okolice.

Skrbimo tudi za izvajanje gospodarske javne službe rednega vzdrževanja in varstva državnih cest, ki so v upravljanju DRSI, na območju Vrhnika–Brezovica, Vrhnika–Podpeč in Ljubljanica–Vrhnika.

Vzdrževanje občinskih cest pa opravljamo v Mestni občini Ljubljana in Občini Domžale.

Obrazci